חבל ימית שלנו

אתר הנצחה חדש לתושבי חבל ימית וסיני
אנו משתדרגים במערכת חכמה חדשה להנצחת החיים בסיני על תושביו.
האתר החדש בקרוב


עדכון מהיום - 20/04/17:

עקב הרחבת האירוע וצורך באישור בטיחות שונה. הועתק ולטובה הטקס, לאחר סיום הפעילות והמפגש כבתוכנית, מושב דקל - רחבת המוזיאון, אנדרטת אוגדת הפלדה וקירות ימית.