אנדרטה

אנדרטת אוגדת הפלדה שוכפלה והוקמה בחבל שלום, מערבה למושב יתד וכק"מ לפני קיבוץ כרם שלום מן העבר השני של הכביש.
במקום שלט חום בולט למדי.

אוגדת הפלדה, שנקראה גם אוגדה 84 כבשה במלחמת ששת הימים את אזור פתחת רפיח  בקרבות הבקעה מרים, קשים ועקובים מדם.
לאחר כיבוש פתחת רפיח נפתחה דרך הפריצה לסיני שאפשרה לאוגדה 84 להגיע עד תעלת סואץ.

האדריכל ישראל גודוביץ מתכנן האנדרטה שהוקמה בעיר ימית עם ראשיתה.
היזמה להקמת האנדרטה היתה של משפחות שכולות, משפחות החללים והנופלים בקרבות סיני.
תאריך חנוכת האנדרטה הרשמי היה עם מלאות עשור ללחה.
10 שנים לאחר מלחמת ששת הימים בתאריך – 5.6.1977, אך בפועל עמדה האנדרטה על תילה עוד שנתיים לפני כן ממתינה לתאריך חנוכתה הרשמי.

ערב הפינוי טרם הריסתה, הוסרו לוחות הארד עם שמות הנופלים עליהם, מחדר ההנצחה בתחתיתה והועברו לאנדרטה המשוכפלת החדשה,
אשר נחנכה בחבל שלום ביום ט"ו בסיוון תשמ"ב, 15.6.1982.

אנדרטת אוגדת הפלדה
מתחם האנדרטה משתרע על שטח של 15 דונם.
והיא שונה במוטיב אחד: מספר העמודים באנדרטה בימית עמד על 295 לעומת 400 עמודים בחבל שלום.
בראש העמודים הותקנו חלקי מתכת של משוריינים, כלי נשק או חלקי נשק.
העמודים מסמלים את עמוד האש שהלך לפני מחנה בני ישראל בסיני – "וה' הולך לפניהם יומם בעמוד ענן לנחותם הדרך, ולילה בעמוד אש,
להאיר להם ללכת יומם ולילה" (שמות י"ג, 21); ואת סמל העמוד ביהדות:
"במקום עמודו של עולם אתה עומד" (שמות רבה ב).
בלובי הכניסה לאנדרטה גרם מדרגות המוביל לחדר תת קרקעי – חדר הזיכרון אשר בו הותקנו לוחות השמות שהועתקו מהעיר ימית.
על הלוחות חרותים שמות חללי האוגדה ליחידותיהם: 14 חללי מפקדת האוגדה, 71 חללי גדוד השריון 7, 45 חללי חטיבת הצנחנים 35, 14 חללי גדוד שריון 46 ו-20 חללי חטיבת השריון 60. בהמשך הותקנו לוחות אבן גדולים בכניסה למתחם האנדרטה וגם עליהם חרותים שמות הנופלים.

במרכז מתחם העמודים מתנוסס מגדל גבוה מאוד בגובה של 25 מטרים, תצורתו הכללית עגולה והוא עשוי 5 חצאי גליל.
בראש המגדל מרפסת תצפית הצופה לעבר חולות סיני במצרים, בגדר הגבל המצרי ומגדלי השמירה של החיילים ומעבר כרם שלום במערב,
העיר רפיח בדרום רצועת עזה, וביום בהיר ניתן לראות עד קו הים, חאן יונס ודיר אל בלאח אף הן ברצועה בצפון, חולות חלוצה, חבל שלום
וחלקים נוספים של מועצה אזורית אשכול בדרום ובמזרח. מחזה מרהיב.

כתבה בנושא
אנדרטת אוגדת הפלדה
אנדרטת אוגדת הפלדה – אנדרטת אוגדת הפלדה