ישוביי חבל סיני

סיני
מרחב שלמה מנהל אזורי איתם חבל ימית
אופירה מרכז אבשלום דקלה
די זהב נתיב העשרה חולית
נעמה פריגן חרובית
נביעות פריאל מחנה נורית
שלהבת שדות נאות סיני
תלמי יוסף סופה
ניר אברהם עצמונה
אוגדה