לזכר אחיי עידו עצמון ילד המלאכים שנולד בימית בערוב ימיה והלך לעולמו והוא בן 14 שנים בלבד, ולזכר אלון עצמון שקיבלתי במתנה בדרך,
שהלך לעולמו והוא בן 24 שנים, חודשיים ימים בלבד לאחר פטירתו של עידו..
השניים נטמנו זה ליד זה בכור מחצבתם בחולות חלוצה הצהובים בחבל שלום.
רק קפיצה קטנה מעבר לגדר שהפרידה בין עולמם הישן לחדש.
נשמתם עדן.
יהי זכרם ברוך.